Данни на покана за участие в търг

A corrected version of Form 7 - Financial offer - has been published on 15/10/2019 and of Annex 3 - Model offer - on 24/10/2019
Заглавие:
Проучване на задълженията на Европейския съюз относно пенсии и други доходи на н...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
27/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO 702
Проучване на задълженията на Европейския съюз относно пенсии и други доходи на наети лица – актюерски услуги
Целта на тази поръчка за услуги е сключването на директен договор за услуги за експертно проучване за проверка на годишните изчисления на:— генералната дирекция на Европейската комисия, отговаряща за статистиката (Евростат); и—генералната дирекция на Европейския парламент, отговаряща за финансите (DG FINS), на сумата на задълженията на Европейския съюз за пенсии и други осигуровки на служители.Поръчката включва 5 работни пакета, като пакети 1 до 4 са годишни задачи, вече определени за 4-те идни години, а работен пакет 5 съответства на допълнителни задачи, които може да се изискват от възлагащия орган при изпълнение на поръчката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
66523000
LU000
Важни събития
27/09/2019 00:00
08/11/2019 16:00
14/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 187-453375 Обявление за поръчка 27/09/2019 00:00