Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Покупка и поддръжка на маса за печат голям формат UV/LED и маса за цифрово рязан...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
31/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2019/PO/0047
Покупка и поддръжка на маса за печат голям формат UV/LED и маса за цифрово рязане
Поръчката се отнася до:— покупка на маса за печат голям формат UV/LED и маса за цифрово рязане, съвместима с принтер,— свързаните услуги по поддръжката, както и закупуването на консумативи.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Най-добро съотношение качество/цена
42962000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
30232130
50313000
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1) „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/10/2019 00:00
02/12/2019 15:00
03/12/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 211-514698
Обявление за поръчка
31/10/2019 00:00