Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор в каскаден ред за осъществяването на „База данни за европейските ...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
01/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
19.ISE.OP.343
Рамков договор в каскаден ред за осъществяването на „База данни за европейските терени“’
Общата цел на рамковия договор е да се създаде „База данни за европейските терени“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
73420000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/10/2019 00:00
04/11/2019 17:00
05/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 189-458550
Обявление за поръчка
01/10/2019 00:00