Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Вашата Европа – Съвети“
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
24/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
05/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
GROW/2019/OP/0002
„Вашата Европа – Съвети“
Европейската комисия желае да получи услуги, свързани с предоставянето и поддържането на консултантската услуга „Вашата Европа – Съвети“.Уебпорталът „Вашата Европа“ (http://europa.eu/youreurope) предлага информация относно правата в ЕС, националните правила и процедури за тяхното прилагане, както и относно това откъде може да се получи помощ. Тази информация е допълнена от персонализираните консултации, предоставени чрез консултантската услуга „Вашата Европа – Съвети“ (наричана по-нататък „услугата“).По-специално изпълнителят ще:а) предоставя практически съвети относно упражняването на правата на личността, произтичащи от правото на ЕС;б) предоставя обратна връзка, анализ и доклади, включително анализ на данните, налични в базата данни на консултантската услуга „Вашата Европа – Съвети“;в) участва в информационни дейности; иг) допринася за уебпортала „Вашата Европа“, включително за подбора и подготовката на казуси, подходящи за публикуване на уебпортала „Вашата Европа“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79111000
BE10
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/12/2019 00:00
N/A
N/A
05/02/2020 16:00
07/02/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 248-611333 Обявление за поръчка 24/12/2019 00:00