Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на консултантски услуги на Европейската комисия чрез Европейски цен...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
11/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
VT/2019/016
Предоставяне на консултантски услуги на Европейската комисия чрез Европейски център за експертни познания в областта на...
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Трудово законодателство (мрежа по въпросите на европейското трудово законодателство)
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
Политика относно заетостта и пазара на труда (европейска база от експерти в областта на заетостта и пазарите на труда)
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 217-531585
Обявление за поръчка
11/11/2019 00:00