Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подбор на банки за извършването на плащания в евро главно в рамките на единната ...
Възлагащ орган:
Single Resolution Board (SRB)
Дата на публикация в TED:
30/09/2019
Краен срок за получаване на оферти:
08/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
SRB/OP/1/2019
Подбор на банки за извършването на плащания в евро главно в рамките на единната зона за плащания в евро (SEPA)
Подбор на банки за извършването на плащания в евро главно в рамките на единната зона за плащания в евро (SEPA). Моля, вижте тръжните документи, достъпни на адреса на e-tendering, посочен по-горе в раздел 1.3) „Комуникация“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
66600000
DE / FR / BE1
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/09/2019 00:00
08/11/2019 23:59
11/11/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 188-456355
Обявление за поръчка
30/09/2019 00:00