Данни на покана за участие в търг

New deadline for tendering 19/11 10:00 AM
Заглавие:
Обучение за иновации и бизнес управление: Подкрепа на сътрудниците за иновации в...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
09/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
19/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0018
Обучение за иновации и бизнес управление: Подкрепа на сътрудниците за иновации в МСП
Настоящата покана за участие в търг предвижда предоставяне на обучение във връзка с управлението на промишлени иновации в контекста на пилотния проект за сътрудници за иновации в европейските МСП.Ясно е, че всеки опитен изследовател се нуждае от допълнително обучение, за да отговори на уменията, нужни за управление на иновациите в МСП. За тази цел и за подкрепа на опитните изследователи, наети от МСП в рамките на програмата за сътрудници за иновации в МСП, работната програма „Хоризонт 2020“ 2018—2020 г. (глава 7 — Иновации в МСП) осигурява създаване на специална обучителна програма за промишлени иновации и бизнес управление.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
80532000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/10/2019 00:00
10/11/2019 23:59
N/A
19/11/2019 10:00
19/11/2019 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 216-528931 Поправка 08/11/2019 00:00
2019/S 195-473027 Обявление за поръчка 09/10/2019 00:00