Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на правна подкрепа на Службата на Общността за сортовете растения (...
Възлагащ орган:
Community Plant Variety Office (CPVO)
Дата на публикация в TED:
08/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
2019-03
Предоставяне на правна подкрепа на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) в областта на правата върху интелектуалната...
Обхватът на настоящата покана за участие в търг е да се предоставят услуги за правна подкрепа на Службата на Общността за сортовете растения в областта на правата върху интелектуалната собственост под надзора на нейното юридическо лице и нейния председател.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/procurement
79111000
Условия за участие
Съгласно тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/10/2019 00:00
29/11/2019 14:00
04/12/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на правна подкрепа пред Съда на ЕС на английски и френски език
Правната подкрепа и консултация трябва да обхваща следните теми:— съдебни спорове, свързани с правата върху интелектуалната собственост в ЕС (пред Съда на ЕС);— съдебни спорове, свързани с правата относно сортовете растения в ЕС (пред Съда на ЕС);— по-конкретно, но не изчерпателно, правен анализ, изготвяне на писмени становища, защита на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) пред Съда на ЕС и всякакъв друг вид подкрепа и съвети по отношение на делата, стоящ пред Съда на ЕС.
Партида 2
Предоставяне на правна подкрепа пред Съда на ЕС на английски и нидерландски език.
Правната подкрепа и консултация трябва да обхване следните теми:— съдебни спорове, свързани с правата върху интелектуалната собственост в ЕС (пред Съда на ЕС);— съдебни спорове, свързани с правата относно сортовете растения в ЕС (пред Съда на ЕС);— по-конкретно, но не изчерпателно, правен анализ, изготвяне на писмени становища, защита на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) пред Съда на ЕС и всякакъв друг вид подкрепа и съвети по отношение на делата, стоящ пред Съда на ЕС.
Партида 3
Предоставяне на правна подкрепа пред Съда на ЕС на английски и немски език
Правната подкрепа и консултация трябва да обхване следните теми:— съдебни спорове, свързани с правата върху интелектуалната собственост в ЕС (пред Съда на ЕС);— съдебни спорове, свързани с правата относно сортовете растения в ЕС (пред Съда на ЕС);— по-конкретно, но не изчерпателно, правен анализ, изготвяне на писмени становища, защита на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) пред Съда на ЕС и всякакъв друг вид подкрепа и съвети по отношение на делата, стоящ пред Съда на ЕС.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 194-470408
Обявление за поръчка
08/10/2019 00:00