Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за фонд за горите във връзка с развитие на снабдителните канали, обучен...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
09/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
20/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-001188-001 (TA2018230 IE NCF)
Подкрепа за фонд за горите във връзка с развитие на снабдителните канали, обучение и изграждане на капацитет, контрол и...
Общата цел на тази поръчка за възлагане е да се насърчи активното управление на частните гори и развитието в по-широк план на управлението на постоянното обновяване на горските масиви (CCF) като алтернатива на системата за изсичане в Ирландия. Чрез заданието трябва да се подпомогне и изгради капацитетът на фонд за горите, чиято цел е да се придобият 4 000 ha търговски иглолистни гори в Ирландия и да се управляват съгласно принципите на CCF за подобряване на биологичното разнообразие и функциите на екосистемата. Когато има възможност, фондът ще извършва и залесяване на нови земи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
77231000
IE0
Additional CPV Supplementary CPV
77231500
Важни събития
09/10/2019 00:00
20/11/2019 23:59
25/11/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 195-473058
Обявление за поръчка
09/10/2019 00:00