Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Опростяване и взаимно признаване в строителния сектор по Директива относно услуг...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
18/07/2014
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
MARKT/2014/087/E.
Опростяване и взаимно признаване в строителния сектор по Директива относно услугите.
Целта на поръчката е да идентифицира, чрез юридически анализ, до каква степен държавите-членки се възползват напълно от принципите за опростяване, предвидени по Директива относно услугите, в полза на доставчиците на строителни услуги, които възнамеряват да предоставят трансгранични услуги, временно или на базата на помощно учреждение, като по този начин се възползват дори тези доставчици на услуги, които са останали активни само във вътрешния пазар.Проучването има за цел също да изясни как държавите-членки прилагат принципа на взаимното признаване за доставчици на услуги, идващи от друга държава-членка, допълнително да определи доброволните схеми за сертифициране, достъпни за тях, които също могат да предоставят основа за взаимно признаване.В допълнение към този правен анализ и идентифициране на добрите практики и повтарящите се проблеми, интервютата със заинтересовани лица трябва да разяснят каква е ситуация, на място, по отношение на разходите, свързани с предоставянето на трансгранични услуги, наличността на подаване на електронен документ, процедури и формалности, както и действителното прилагане на принципа за взаимно признаване и как той може да бъде подобрен.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
18/07/2014 00:00
N/A
N/A
N/A
15/09/2014 23:59
23/09/2014 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 136-243449 Обявление за поръчка 18/07/2014 00:00