Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за проекта за питейна вода и отпадъчни води в Кесерван
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
07/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
23/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-000166
Подкрепа за проекта за питейна вода и отпадъчни води в Кесерван
Тази техническа помощ ще включва две групи дейности:— група 1: Подкрепа за организатора на проекта (Съвета за развитие и възстановяване — CDR) (завършване на дейностите по подготовка на проекта, възлагането на обществени поръчки и управлението на проекти);— група 2: Подкрепа за BMLWE (водоснабдителното предприятие за Бейрут и региона на планина Ливан) (т.е. създаване на необходимия капацитет за надзор на експлоатацията и поддръжката на новоизградената/ремонтираната инфраструктура за отпадъчни води като част от проекта и създаване на ново подразделение за отпадъчни води; специална подкрепа при изпълнението на различните, свързани с проекта гаранции, изисквани съгласно договора за финансиране от ЕИБ и др.).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71311300
00
Важни събития
07/10/2019 00:00
23/12/2019 19:00
06/01/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 226-553009 Поправка 22/11/2019 00:00
2019/S 216-528936 Поправка 08/11/2019 00:00
2019/S 193-467689 Обявление за поръчка 07/10/2019 00:00