Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Инициатива „Възход на жените в Африка“
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
10/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
AA-010047-001
Инициатива „Възход на жените в Африка“
Целта на дейността за техническа помощ е да се подкрепи икономическото овластяване на жените чрез повишаване на достъпа до финанси и предоставяне на по-голяма подкрепа за изграждане на капацитет за жените предприемачи в избраните държави. Дейността за техническа помощ ще:i) улесни достъпа на жените предприемачи до финансови услуги чрез дейности за изграждане на капацитет, наставничество и работа в мрежа; иii) предостави подкрепа за съществуващи или потенциални клиенти на финансови посредници на ЕИБ при проектирането, създаването и активното насърчаване на финансови услуги, които са по-добре съобразени с потребностите на жените предприемачи. Екипът ще бъде съставен от старши специалист по въпроси, свързани с половете (ръководител на екипа), който ще бъде подпомаган от банков експерт и специалисти в областта на комуникациите, маркетинга и информационните технологии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
80400000
EA06 / SA04
00
Важни събития
10/10/2019 00:00
N/A
N/A
02/12/2019 23:59
09/12/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 211-514684 Поправка 31/10/2019 00:00
2019/S 196-475112 Обявление за поръчка 10/10/2019 00:00