Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на устойчивото и гъвкаво предоставяне на медицински радиоизотопи в ЕС ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
15/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/2019/OP/3311
Проучване на устойчивото и гъвкаво предоставяне на медицински радиоизотопи в ЕС – SMER 2
Проучване относно пазара на медицински радионуклиди в ЕС, с фокус върху терапевтичната област.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
33600000
BE10
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/10/2019 00:00
15/11/2019 16:00
18/11/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 199-482549
Обявление за поръчка
15/10/2019 00:00