Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги по поддръжка, модернизиране, основен ремонт, ново строи...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Дата на публикация в TED:
12/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
HOME/2018/ISFP/PR/SCRZ/0020
Рамков договор за услуги по поддръжка, модернизиране, основен ремонт, ново строителство, монтиране и консултации, свързани с...
Целта на ограничената покана за участие в търг е да се осигури на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия, както и на генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия и на генерална дирекция „Сигурност и безопасност“ на Европейския парламент, изпълнител, който да предоставя услуги по поддръжка, модернизиране, основен ремонт, ново строителство, монтиране и консултации, свързани с центрове за сигурност и зали за овладяване на кризи.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
50000000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
51000000
79417000
79993000
Важни събития
12/11/2019 00:00
N/A
12/12/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 218-533849
Обявление за поръчка
12/11/2019 00:00