Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Временно нает персонал за протоколни дейности в трапезарии
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
31/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1576
Временно нает персонал за протоколни дейности в трапезарии
ЕИБ предоставя кетъринг за управителния комитет и неговите посетители в трапезариите, както и за събития, които се провеждат в помещенията на банката и затова има нужда от опитен и добре обучен обслужващ персонал, за да се гарантира високото качество на кетъринг предложението на банката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement/
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
LU00
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/10/2019 00:00
27/11/2019 15:00
N/A
06/01/2020 15:00
07/01/2020 15:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 211-514680 Обявление за поръчка 31/10/2019 00:00