Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за предоставянето на проучване, свързано с „Изкуствен интелект...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
21/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
05/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
19.RTI.OP.373
Поръчка за услуги за предоставянето на проучване, свързано с „Изкуствен интелект за технологиите за енергия и околна среда (ARTENET)“
Целта на поканата за участие в търг е предоставянето на проучване за приложимост относно изкуствения интелект при управление на енергията и околната среда в различни области, управлявани от армията: морски, сухопътни и въздушни военни сили.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
79314000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/10/2019 00:00
05/12/2019 10:00
05/12/2019 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 209-509000 Поправка 29/10/2019 00:00
2019/S 203-493169 Обявление за поръчка 21/10/2019 00:00