Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за изпълнение, предоставена на звеното за изпълнение на проекти (PIU) в...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
18/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA2017033 UA NIF / AA-000799-001
Подкрепа за изпълнение, предоставена на звеното за изпълнение на проекти (PIU) във връзка с проекта за модернизация на железниците...
Техническата помощ (TA) ще допринесе за общата цел на основния инвестиционен проект (Модернизация на железниците в Украйна — „проектът“), а именно подобряване на капацитета на съществуващите железопътни линии чрез електрификация и изграждане на нови коловози, с което ще се подобри качеството на железопътните услуги и ще се даде възможност на железниците да запазят или да разширят своя дял в общия обем на превозите. Целта на техническата помощ е: i) да се подпомогнат железниците в Украйна (Ukrzaliznytsia или UZ) („организаторът на проекта“) по време на изпълнението на мащабни инфраструктурни дейности по железопътния коридор; иii) да се следи и докладва за съответствието на проекта за модернизация на железниците в Украйна с изискванията на финансовите институции (ЕИБ и ЕБВР), включително „предпазните клаузи“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71311000
00
Важни събития
18/10/2019 00:00
22/11/2019 23:59
25/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 202-490016
Обявление за поръчка
18/10/2019 00:00