Данни на покана за участие в търг

Amended versions of the Evaluation grid and of the Instructions to tenderers are available
Заглавие:
Рамково споразумение в подкрепа на дейностите на ЕИБ в рамките на инициативата з...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
21/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
02/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA20190627 R0 FWA
Рамково споразумение в подкрепа на дейностите на ЕИБ в рамките на инициативата за цифрова трансформация на Африка
Целта на ЕИБ е да сключи рамкови споразумения със специализирани доставчици на услуги за подпомагане на дейностите на дирекция „Проекти“ на ЕИБ чрез осигуряване на институционална подкрепа за политиката и инициативите в областта на цифровата икономика в държавите от Субсахарския регион под формата на изграждане на капацитет. Отделните задания, които ще имат средносрочни до дългосрочни въздействия, ще обхващат четири основи теми на техническата помощ за цифрова трансформация на Африка:— политика: принос за разработването на национална стратегия за цифрова икономика,— разработване на бизнес планове за изискванията за цифрова икономика (може да включват ПЧП),— предоставяне на подкрепа по отношение на разработването на политика и планове за действие в областта на киберсигурността,— подкрепа за бизнес планиране в полза на цифровата трансформация, предприемачество и растеж въз основа на цифровата икономика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
00
Важни събития
21/10/2019 00:00
02/12/2019 23:59
04/12/2019 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 203-493187
Обявление за поръчка
21/10/2019 00:00