Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготвително действие –лесен за употреба информационен инструмент за схемите за...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
27/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/B4/2019-498
Подготвително действие –лесен за употреба информационен инструмент за схемите за регулиране на достъпа на автомобили в...
Предвид бързото развитие на правилата за достъпа на автомобили в градовете (UVAR) в ЕС, Европейският парламент счете, че наличието на информационен инструмент ще бъде полезно за гражданите, пътуващи в ЕС.Поради това общата цел на това подготвително действие е да се насърчи предоставянето на информация в реално време на лицата, използващи пътищата, относно схемите за достъп на автомобили в градовете и регионите.Конкретната цел на този търг е да се изпълни пилотен проект, който дава възможност на лицата, използващи пътищата, в частност мотористите (т.е професионални и непрофесионални шофьори), да бъдат напълно информирани за схемите за достъп на автомобили в градовете и регионите. Това включва работа върху необходимите фактори за успех, т.е. стандартизиране и предоставяне на данни за интегриране на информацията в инструменти, като приложения или устройства за навигация. Включва също улесняване на генерирането на необходимата информация за спазване на регламента за единен цифров портал.Географският обхват на този пилотен проект включва поне 4 държави членки, обхващащи около 80 % от съществуващите градски автомобили.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73120000
00
Условия за участие
Важни събития
27/11/2019 00:00
14/02/2020 16:00
18/02/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 229-561113
Обявление за поръчка
27/11/2019 00:00