Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и разпределение на пощенските пратки ...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
25/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/ADS/19/014
Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и разпределение на пощенските пратки за Европейската агенция за околната среда
ЕАОС желае да сключи рамков договор с опитен доставчик на услуги, който да предоставя услуги по охраняване с охранители и други свързани със сигурността услуги, както и услуги по посрещане и разпределение на вътрешната поща, за да се гарантират сигурността и безопасността на нейните помещения, персонал, посетители и операции, което ще ѝ помогне да изпълни мандата си.Закупуването и/или поддръжката на системи за сигурност и контрол на достъпа са част от обхвата на настоящата конкурсна процедура на договаряне.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79710000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
79500000
50610000
Важни събития
25/10/2019 00:00
N/A
N/A
22/11/2019 23:59
04/11/2019 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 207-503472 Обявление за поръчка 25/10/2019 00:00