Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на инструменти и технически средства
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Дата на публикация в TED:
11/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/KRU/2019/OP/3591
Доставка на инструменти и технически средства
Заданието включва доставката на няколко категории:— инструменти (режещи и нережещи) за ръчна и механична обработка на полузавършени продукти от всички видове,— работно оборудване,— предпазно оборудване,— измервателно оборудване,— захващащо оборудване,— ръчни инструменти,— промишлена химия,— ръчни машини,— ресурси.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
42670000
DE12
Additional CPV Supplementary CPV
24900000
44500000
44420000
42670000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/11/2019 00:00
27/01/2020 16:00
28/01/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 248-611327 Поправка 24/12/2019 00:00
2019/S 217-531583 Обявление за поръчка 11/11/2019 00:00