Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
ITREX — Предоставяне на външна експертна помощ и услуги за експлоатация и разшир...
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
30/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2019.HVP.21
ITREX — Предоставяне на външна експертна помощ и услуги за експлоатация и разширяване на капацитета на Агенцията за информационни...
Поръчка за ИТ услуги, 3 различни обособени позиции:Обособена позиция 1: Експертна помощ и услуги при експлоатацията и поддръжката на текущия ИТ капацитет;Обособена позиция 2: Експертна помощ и услуги при проектирането, разработването и разгръщането на нов ИТ капацитет;Обособена позиция 3: Услуги за специализирано ИТ обучение и практически семинари.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
72000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/10/2019 00:00
16/12/2019 15:00
18/12/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на експертна помощ и услуги при експлоатацията и поддръжката на текущия ИТ капацитет („услуги за текущия...
Експертна помощ и услуги при експлоатацията и поддръжката на текущия ИТ капацитет.
Партида 2
Предоставяне на експертна помощ и услуги при проектирането, разработването и разгръщането на нов ИТ капацитет („услуги за...
Експертна помощ и услуги при проектирането, разработването и разгръщането на нов ИТ капацитет.
Партида 3
Предоставяне на услуги за специализирано ИТ обучение и практически семинари
Услуги за специализирано ИТ обучение и практически семинари.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 236-577444
Поправка
06/12/2019 00:00
2019/S 210-512169
Обявление за поръчка
30/10/2019 00:00