Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор в две (2) фази за предоставяне на услуги по въвеждане в експлоата...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Дата на публикация в TED:
26/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
07/10/2020
Статус:
Анулирано след публикуване
Информация
JRC/PTT/2020/OP/0830
Рамков договор в две (2) фази за предоставяне на услуги по въвеждане в експлоатация и поддръжка на вибрационна маса в научната...
Въвеждането в експлоатация на повторно монтираната вибрационна маса (VT) и годишната поддръжка са необходими за изследователски цели.
Услуги
Открита процедура
Анулирано след публикуване
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
142,000.00 EUR
142,000.00 EUR
50800000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
31710000
31122100
38434400
38436000
38500000
50800000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/08/2020 00:00
07/10/2020 15:00
08/10/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 165-399755
Обявление за поръчка
26/08/2020 00:00