Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на офис обзавеждане за Европейската агенция по химикали
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
31/10/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/11/2019
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2019/424
Доставка на офис обзавеждане за Европейската агенция по химикали
Обхватът на настоящата процедура по обществена поръчка е доставката на офис обзавеждане, аксесоари и свързани услуги.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
39100000
FI1B1
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
31/10/2019 00:00
N/A
N/A
27/11/2019 11:00
28/11/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 211-514667 Обявление за поръчка 31/10/2019 00:00