Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на ИТ услуги за разработване, реализиране и поддръжка на софтуер („...
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
04/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
24/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2019/13/IT
Предоставяне на ИТ услуги за разработване, реализиране и поддръжка на софтуер („ESP DIMSIS II“)
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се създадат договорни ангажименти с максимум 3 икономически оператори в приоритетен ред за предоставянето на услуги, на база време и средства, определено време и средства или на база фиксирана цена, което ще даде възможност на Агенцията да придобие ресурси, които не са наети директно от Агенцията в сферата на разработването, реализирането и поддръжката на ИТ софтуер — ‘ESP DIMSIS II’.Агенцията предвижда, без това да е обвързващо, че общото изискване за консултантски услуги се очаква да представлява:— 77 110 дни за различните профили на базирана на профила ставка, и— 37 040 дни съгласно подхода за смесена ставка, през 4-годишния период на рамковия договор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
72261000
72267000
72265000
72262000
72263000
72232000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/11/2019 00:00
24/01/2020 12:00
27/01/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 212-519029
Обявление за поръчка
04/11/2019 00:00