Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Покана за участие в търг CHAFEA/2019/Health/11 — Инфраструктура за цифрови услуг...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
29/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
CHAFEA/2019/Health/11
Покана за участие в търг CHAFEA/2019/Health/11 — Инфраструктура за цифрови услуги в сферата на електронното здравеопазване: поръчка за...
Предметът на настоящата поръчка е инфраструктурата за цифрови услуги в сферата на електронното здравеопазване: техническа помощ при създаването на компетенции в националното звено за контакти за електронно здравеопазване (NCPeH) на държавите членки
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
85100000
LU00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/11/2019 00:00
27/01/2020 23:59
30/01/2020 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 231-565311
Обявление за поръчка
29/11/2019 00:00