Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Няколко рамкови договора за услуги в каскаден ред за осигуряване на временен пер...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
28/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
09/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2019/359
Няколко рамкови договора за услуги в каскаден ред за осигуряване на временен персонал за Европейската агенция по химикалите
Сключване на многостранни каскадни рамкови договори с няколко изпълнители за предоставяне на временни услуги за ECHA за изпълнение на задачите, съответстващи на профилите, посочени в тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
FI1B1
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
28/11/2019 00:00
09/01/2020 14:00
10/01/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 230-563376
Обявление за поръчка
28/11/2019 00:00