Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Единичен рамков договор за услуги за предоставянето на услуги за онлайн обучение...
Възлагащ орган:
European Education and Culture Executive Agency (EACEA)
Дата на публикация в TED:
19/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/12/2019
Статус:
Затворена
Информация
EACEA/2019/06
Единичен рамков договор за услуги за предоставянето на услуги за онлайн обучение и обучение лице в лице за кандидати, които са...
Агенцията желае да сключи договор за закупуване на услуги за обучителни курсове, провеждани онлайн чрез централна платформа за обучение, и модули лице в лице в Европейския съюз (продължителност 9–12 дни), включително пътуване и настаняване на участниците и услуги за оценка на компетентностите на кандидатите за доброволци в съответствие с разпоредбите на член. 3 от Регламент № 375/2014 и приложението към него.
Услуги
Ускорена открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Най-добро съотношение качество/цена
80500000
FA04
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80521000
80420000
80550000
80562000
80310000 JA07
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/11/2019 00:00
04/12/2019 12:00
05/12/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 223-545938
Обявление за поръчка
19/11/2019 00:00