Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно възнаграждението на автори на книги и научни журнали, преводач...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
16/07/2014
Краен срок за получаване на оферти:
27/08/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
MARKT/2014/088/D.
Проучване относно възнаграждението на автори на книги и научни журнали, преводачи, журналисти и визуални творци за използването...
Проучването за възнаграждението на творци съставлява част от текущия преглед на общностното законодателство на ЕС в областта на авторското право. Това проучване следва да анализира приложимата правна рамка и да събере данни за възнаграждението на автори за използването на техните творби, включително механизмите и общите условия, които оказват въздействие върху тяхното възнаграждение и тяхната позиция за договаряне в следните сектори: книги, журналистика, научни/академични журнали, преводи и визуални изкуства. То следва да анализира системата, съществуваща в 10 държави членки с цел оценяване на възнаграждението на автори за онлайн и офлайн използването на техните творби и следва да предложи опции за политики за бъдещето.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
16/07/2014 00:00
N/A
27/08/2014 23:59
05/09/2014 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 134-239684
Обявление за поръчка
16/07/2014 00:00