Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект за подготовка за устойчиви пътища в Сао Томе - Изготвяне на подробен диза...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
13/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-001226-002
Проект за подготовка за устойчиви пътища в Сао Томе - Изготвяне на подробен дизайн на проекта, документи за участие в търг и...
Конкретната цел на заданието е разработването на подробния проект, документите за обществена поръчка и всички документи за екологичните и социалните аспекти (E&S) за проекта за устойчиви пътища в Сао Томе, както е описано в документите за обществена поръчка. Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
00
Additional CPV Supplementary CPV
71300000
Важни събития
13/11/2019 00:00
15/01/2020 23:59
20/01/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 219-536638
Обявление за поръчка
13/11/2019 00:00