Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за Отдела за оценка и методологична помощ за осигуряването на услуги за ЕО...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
14/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/AMU/2019/02
Помощ за Отдела за оценка и методологична помощ за осигуряването на услуги за ЕОБХ относно R кодиране, програмиране, ad hoc R...
Целта на настоящата процедура за обществена поръчка е да се сключи рамков договор за четири години с един изпълнител с оглед продължаване на „R услугите за проекти на ЕС (R4EU)“.Конкретните цели на поръчката, които са в резултат от настоящата процедура по обществена поръчка, са както следва:— разработване на уеб интерфейси в R, които ще бъдат включени в shinyproxy платформа за хостване на уеб приложения,— помощ при управлението и поддръжката на shinyproxy сървъра в облачната инфраструктура на EFSA,— актуализации на информацията за R,— аd hoc консултиране.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/11/2019 00:00
07/01/2020 14:30
09/01/2020 23:59
15/01/2020 14:30
16/01/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 241-590307 Поправка 13/12/2019 00:00
2019/S 220-538665 Обявление за поръчка 14/11/2019 00:00