Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги в подкрепа на изпълнението на Рамковата директива за морска ст...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
15/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENV/2019/OP/0019
Поръчка за услуги в подкрепа на изпълнението на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/EО)
Комисията възнамерява да възложи договор за поръчка за подпомагане на изпълнението на Рамковата директива за морска стратегия (MSFD) чрез:— подкрепа за организирането и управлението на конференции, семинари и срещи, свързани с изпълнението на Рамковата директива за морска стратегия,— разработването на специфични документи, свързани с Рамковата директива за морска стратегия,— докладването и управлението на данни, включително чрез адекватни информационни системи,— извършването на оценка на начина на прилагане на директивата от страна на държавите членки в техните морски стратегии, както е предвидено в съответните членове на Рамковата директива за морска стратегия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
90700000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/11/2019 00:00
13/01/2020 16:00
15/01/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 221-541132
Обявление за поръчка
15/11/2019 00:00