Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подготовка на двугодишен доклад на ЕС и Шестото национално съобщение на ЕС.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
14/04/2012
Краен срок за получаване на оферти:
05/06/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.3/SER/2012/0009
Подготовка на двугодишен доклад на ЕС и Шестото национално съобщение на ЕС.
Целите на тази поръчка са, както следва:— предоставяне на данни за подготовка на Шестото национално съобщение по Конвенцията (3-то по Протокола от Киото) от името на Европейския съюз, включително изготвяне на Шесто национално проектосъобщение под формата на нула/първа/втора/и трета проектопоръчка,— предоставяне на данни за подготовка на 1-и двугодишен доклад от името на Европейския съюз, включително проектостатия във връзка с това, която следва процеса нула/първа/втора/и трета проектопоръчка, предвидена за Шестото национално съобщение,— предоставяне на основни материали относно методите за събиране на информация и данни за нуждите на изготвяне на Шестото национално съобщение и на 1-ия двугодишен доклад,— предоставяне на подкрепящи документи, които могат да бъдат използвани в процеса на преразглеждане на Шестото национално съобщение и на 1-ия двугодишен доклад,— предоставяне на данни за позицията на ЕС в международните обсъждания относно преразглеждането на представените насоки за националните съобщения на страните по приложение I, насоки за представяне на финанси и насоки за преразглеждане на националните съобщения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
14/04/2012 00:00
N/A
24/05/2012 23:59
25/05/2012 00:00
05/06/2012 23:59
15/06/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 73-119891 Обявление за поръчка 14/04/2012 00:00