Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по възстановяване на пътни разходи/разходи по настаняване...
Възлагащ орган:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Дата на публикация в TED:
27/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
BEREC/2019/08/OT
Предоставяне на услуги по възстановяване на пътни разходи/разходи по настаняване за експерти, участващи в мероприятия на ОЕРЕС
Предметът на рамковия договор е предоставянето на услуги, свързани с възстановяването на пътни разходи, дневни разходи и други такива, възникнали по време на пътувания на лица, които не са наети от Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) и са поканени да участват на събрания в качеството си на експерти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79950000
LV006
Условия за участие
Важни събития
27/11/2019 00:00
06/01/2020 15:00
07/01/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 229-561106
Обявление за поръчка
27/11/2019 00:00