Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамка за трансверсални инженерни услуги (TEF)
Възлагащ орган:
European Agency for the operational management of large-scaleITsystemsin the are...
Дата на публикация в TED:
05/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
13/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
LISA/2019/OP/01
Рамка за трансверсални инженерни услуги (TEF)
Обхватът на настоящата тръжна процедура включва проектиране и поддръжка на основни бизнес системи и компоненти за оперативна съвместимост, осигуряване на основни бизнес системи и компоненти за оперативна съвместимост, изпитване на основните бизнес системи и компоненти за оперативна съвместимост и проектиране и осигуряване на инфраструктура за нови системи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
www.eulisa.europa.eu/procurements
72000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/02/2020 00:00
13/05/2020 11:00
15/05/2020 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Проектиране, качество и подкрепа за интеграция Проектиране, качество и подкрепа за интеграция.
Партида 2 Осигуряване на развитие Осигуряване на развитие
Партида 3 Осигуряване на инфраструктура Осигуряване на инфраструктура
Партида 4 Осигуряване на услуги за изпитване Осигуряване на услуги за изпитване
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 070-165852 Поправка 08/04/2020 00:00
2020/S 058-137631 Поправка 23/03/2020 00:00
2020/S 025-055396 Обявление за поръчка 05/02/2020 00:00