Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности по разширяване на конферентната зала на обекта на Дом Jean Monnet в Баз...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
10/07/2014
Краен срок за получаване на оферти:
08/09/2014
Статус:
Затворена
Информация
06A40-2014-M023.
Дейности по разширяване на конферентната зала на обекта на Дом Jean Monnet в Базош сюр Гион и за рехабилитиране на собствеността.
Дейностите имат за цел увеличаване на капацитета на конферентната зала и нейното оборудване с комунална зона и сутерен (кухня на кетъринг доставчика) В същото време ще бъдат рехабилитирани вилната къща, гълъбарникът, огражденията и достъпът до обекта. Периодът на изпълнение на дейностите е 210 работни дни (с изключение при неблагоприятни атмосферни условия, надлежно доказани с всякакви средства и одобрени от Европейския парламент) от одобряването на горепосочения график от Европейския парламент.В рамките на 10 дни от получаването на подписания от двете страни договор, изпълнителят ще състави подробен график за всички дейности, който ще подаде на Европейския парламент.След като Европейският парламент одобри този график, той получава договорна сила и се използва, когато е приложимо, като референтна база за прилагане на санкции за закъснение.Европейският парламент си запазва правото да преустанови изпълнението на дейностите по поръчката във всеки момент. Изпълнителят ще бъде уведомен за това прекратяване чрез препоръчано писмо с обратна разписка и не може да надвишава общата продължителност от 60 работни дни; след този период изпълнителят може да изиска компенсация.Изпълнението на поръчката ще започне едва тогава, когато бъде подписан договорът.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
10/07/2014 00:00
N/A
31/08/2014 23:59
N/A
08/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 176-309719 Поправка 13/09/2014 00:00
2014/S 130-231901 Обявление за поръчка 10/07/2014 00:00