Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно принципите на кръговата икономика при проектирането на сгради
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
27/11/2019
Краен срок за получаване на оферти:
16/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2019/OP/0024
Проучване относно принципите на кръговата икономика при проектирането на сгради
EASME стартира настоящата покана за участие в търг за изготвяне на проучване, което да определи политическите възможности за подпомагане на възприемането на „Принципите на кръговата икономика при проектирането на сгради“ в европейските, националните и местните политики, за да се повиши експлоатационния срок на сградите, да се улесни използването на вторични материали и да се подобри ефективността на ресурсите в жизнения цикъл на сградите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79000000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
71000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/11/2019 00:00
16/01/2020 16:00
17/01/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 229-561105
Обявление за поръчка
27/11/2019 00:00