Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги в подкрепа на дейностите по проекти на Европейската фондация за обучение ...
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
02/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
21/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT/19/ETF/0023
Услуги в подкрепа на дейностите по проекти на Европейската фондация за обучение (ETF) в Черна гора
Целта на заявената услуга е да се сключи рамков договор за услуги, за да се подкрепи на местно равнище изпълнението на дейностите на ETF в Черна гора.Услуга A: Стандартно събитие: организиране на събития по проекта, като събрания, работни срещи, семинари, конференции, посещения с учебна цел в областта на дейност на ETF;Услуга Б: Съвместно организирано събитие: осигуряване на ограничен набор от свързани със събития услуги;Услуга В: Помощ за организирането на мисии на ETF в държавата (пакет мисии);Услуга Г: Превод на документи и работни документи със специализирана техническа терминология за събития.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79951000
ITC11
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/12/2019 00:00
21/01/2020 10:30
23/01/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 232-568014 Обявление за поръчка 02/12/2019 00:00