Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на психосоциалните рискове на работните места в Европа — качествени д...
Възлагащ орган:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Дата на публикация в TED:
09/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
EUOSHA/2019/OP/D/SE/0091
Управление на психосоциалните рискове на работните места в Европа — качествени доказателства от третото европейско проучване...
Извършване на количествено последващо проучване за ESENER-3, което включва факторите, които са свързани с ефективното управление на психосоциалните рискове, с особен акцент върху подхода(ите), предприет(и) от микро- и малките предприятия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/12/2019 00:00
13/03/2020 13:00
16/03/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 237-580465
Обявление за поръчка
09/12/2019 00:00