Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на оборудване за сигурност
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
17/01/2020
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2019/040
Осигуряване на оборудване за сигурност
Настоящата поръчка визира придобиването, доставката и поддръжката на оборудване за сигурност и аксесоари, които ще бъдат поставени в сградите, заети и/или управлявани от Европейската комисия в Белгия и Люксембург.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Най-ниска цена
44421300
BE / LU
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/01/2020 00:00
28/02/2020 15:00
02/03/2020 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 035-081849
Поправка
19/02/2020 00:00
2020/S 012-022861
Обявление за поръчка
17/01/2020 00:00