Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на нововъзникващите технологии в дейностите за киберсигурност
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
05/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
13/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-COD-19-T34
Подпомагане на нововъзникващите технологии в дейностите за киберсигурност
ENISA желае да сключи договор за услугите на минимум 3-ма и най-много 6-ма доставчици на услуги, които могат да осигурят подкрепа за дейността на ENISA във връзка с нововъзникващите технологии в киберсигурността през периода 2020—2022 г. ENISA предвижда различни проекти всяка година в тази сфера, по конкретни теми като изкуствен интелект (AI), Интернет на нещата (IoT), Свързана и автоматизирана мобилност (CAM), и др. Успешните оференти трябва да могат да демонстрират значителен опит и умения в тази сфера, с акцент върху аспектите от годишната работна програма на ENISA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/12/2019 00:00
13/01/2020 18:00
14/01/2020 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 235-574758
Обявление за поръчка
05/12/2019 00:00