Данни на покана за участие в търг

The deadline of this Call for Tenders has been extended to [DATE] - the new date will be published soon in eNotice
Заглавие:
Предоставяне на техническа помощ на общините, изпълняващи устойчиви решения с ог...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
18/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENER/B3/2019-514/2020-632
Предоставяне на техническа помощ на общините, изпълняващи устойчиви решения с оглед облекчаване на енергийната бедност
Специфичните цели на настоящата поръчка са:1) Създаване и работа на консултантски център в Брюксел, предоставящ техническа помощ за общини, планиращи различни мерки за справяне с енергийната бедност, в преследване на честен и равен преход; и2) Допълнително разработване, поддръжка и мигриране към домейна EUROPA на уебсайта за наблюдение на енергийната бедност, включително постоянно събиране и споделяне на данни. Екипът по проекта ще докладва директно на DG ENER и ще си сътрудничи тясно с други услуги на Европейската комисия, ако е нужно.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73200000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
79315000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/03/2020 00:00
15/05/2020 16:00
18/05/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 072-170148
Поправка
10/04/2020 00:00
2020/S 055-129877
Обявление за поръчка
18/03/2020 00:00