Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Всеобхващащ преглед върху подобряването на степента и качеството на съответствие...
Възлагащ орган:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Дата на публикация в TED:
18/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
EUOSHA/2019/OP/D/SE/0092
Всеобхващащ преглед върху подобряването на степента и качеството на съответствие спрямо регламентите за трудова безопасност и...
Всеобхватният преглед ще има 2 цели: първо, да обобщи степента на познание в тази широка област и второ, да даде насоки относно подбора и спецификациите за бъдещи задълбочени проучвания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73200000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/12/2019 00:00
14/02/2020 13:00
17/02/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 244-599043
Обявление за поръчка
18/12/2019 00:00