Данни на покана за участие в търг

Please note that the following document was updated: "Conditions FR"
Заглавие:
Поддръжка и експлоатация за обща сигурност на обектите на Европейския парламент ...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Дата на публикация в TED:
31/01/2020
Краен срок за получаване на оферти:
19/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
EP/DGSAFE/UTSI/SER/2019-009
Поддръжка и експлоатация за обща сигурност на обектите на Европейския парламент в Брюксел (обособена позиция 1), Люксембург...
Настоящата поръчка се състои от:–– осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност,–– поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
50600000
Важни събития
31/01/2020 00:00
19/03/2020 17:00
26/03/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Поддръжка и експлоатация на инсталации за обща сигурност на обекта на ЕП в Брюксел
Осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност.Поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.Услуги от тип I –– инсталации и материал, които трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.Услуги от тип II –– инсталации и материал, които не трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.
Партида 2
Поддръжка и експлоатация на инсталации за обща сигурност на обекта на ЕП в Страсбург
Осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност.Поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.Услуги от тип I –– инсталации и материал, които трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.Услуги от тип II –– инсталации и материал, които не трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.
Партида 3
Поддръжка и експлоатация на инсталации за обща сигурност на обекта на ЕП в Люксембург
Осигуряване на квалифицирани кадри за реализация на задания, свързани с поддръжката и ежедневната актуализация на оборудване, инсталации и материал от тип I, както и с помощ за експлоатацията/употребата на оборудването и инсталациите за сигурност.Поддръжка на оборудване и инсталации и материал от тип II (цялостна поддръжка) със задължение за резултат.Услуги от тип I –– инсталации и материал, които трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.Услуги от тип II –– инсталации и материал, които не трябва да се поддържат и наблюдават с инструменти, методи и средства, налични в Парламента.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 022-046970
Обявление за поръчка
31/01/2020 00:00