Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на доклади MedCOI за отделните държави, които съдържат обща медицин...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
20/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2019/768
Предоставяне на доклади MedCOI за отделните държави, които съдържат обща медицинска информация за достъпността на държавата на...
Предметът на тази покана за участие в търг е предоставяне на доклади MedCOI за отделните държави, които съдържат обща медицинска информация за достъпността на държавата на произход.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
MT
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/12/2019 00:00
11/02/2020 16:00
12/02/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 246-604592 Обявление за поръчка 20/12/2019 00:00