Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно „Отворена цифрова наука“ – SMART 2014/0007.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
29/07/2014
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0007.
Проучване относно „Отворена цифрова наука“ – SMART 2014/0007.
Визията, очертаваща открита цифрова наука – ODS – трябва да проучи дали възникват коренно различни научни практики въз основа на цифровите технологии, в какво се състоят и как те променят връзката между наука и общество. В частност, ODS ще анализира и стимулира отвореност на научното познание от всички и за всички за достъп, придобиване и извличане на ползи от него. Проучването ще определи основните действащи лица, ще анализира въздействието на визията за ODS върху науката и обществото, и ще предостави предложения за това как да се насочва и наблюдава прилагането на такава визия. Тя ще определи количествени и качествени показатели и метрика, която да оцени усвояването и въздействието на ODS и ще създаде постоянна обсерватория за ODS. Проучването, в частност, ще анализира последствията от ODS в по-широк социален и политически контекст.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
29/07/2014 00:00
N/A
17/09/2014 16:00
29/09/2014 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 149-267123
Поправка
06/08/2014 00:00
2014/S 143-256106
Обявление за поръчка
29/07/2014 00:00