Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД за изпълнението на проект...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
27/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-000812-002
Подкрепа за Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД за изпълнението на проекта за комбинирано производство на топлинна и...
Предоставяне на подкрепа и консултации на Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД за въвеждане на адекватно управление и организация за фазата на изпълнение и експлоатация на проекта за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на „Топлофикация София“ ЕАД и за управление на техните задължения към Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71800000
BG
Важни събития
27/12/2019 00:00
06/02/2020 23:59
10/02/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 249-617257
Обявление за поръчка
27/12/2019 00:00