Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за помощ при дейности, свързани с ограничения, зависимо...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
24/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2019/355
Рамков договор за услуги за помощ при дейности, свързани с ограничения, зависимости между доза и отговор, приложение XIV,...
Целта на рамковия договор е да се осигури научна помощ за ECHA при дейности, свързани с ограничения, зависимости между доза и отговор, приложение XIV, устойчиви органични замърсители (POP) и оценка на досиета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
79000000
FI1B1
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/12/2019 00:00
10/02/2020 14:00
11/02/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 248-611283 Обявление за поръчка 24/12/2019 00:00