Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно необслужваните кредити (NPL) в Европейския съюз: въздействия в...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
24/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2020
Статус:
Затворена
Информация
FISMA/2019/062/B
Проучване относно необслужваните кредити (NPL) в Европейския съюз: въздействия върху потребителите
Целта на това проучване е да се получи по-добро разбиране на процеса на събиране на необслужвани кредити от страна както на банките, така и на специализираните дружества за събиране на вземания в Европейския съюз, по отношение на физически лица с необслужвани кредити, в контекста на действащото законодателство на ЕС и националното законодателство. Проучването е насочено към различните въздействия (икономически, социални, свързани с репутацията) на тези процеси върху потребители/длъжници с просрочени задължения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79300000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/12/2019 00:00
31/01/2020 16:00
03/02/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 248-611329 Обявление за поръчка 24/12/2019 00:00