Данни на покана за участие в търг

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Заглавие:
Консултантска подкрепа за звеното на ЕЦБ за консултантска подкрепа за проекти пр...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
27/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-010317
Консултантска подкрепа за звеното на ЕЦБ за консултантска подкрепа за проекти при изпълнението на техническата помощ за...
Целта на заданието е да се предоставят на Националната агенция за обществените поръчки на Румъния (ANAP) консултантски услуги и подкрепа за цялостното управление на проекта с оглед по-ефикасното и ефективно извършване на предварителни проверки, както и създаването на централизирани органи по обществените поръчки (CPB) на местно равнище. Това задание е разделено на 6 обособени позиции:Обособена позиция 1: Подкрепа за цялостното управление на проекта;Обособена позиция 2: Подкрепа при контрола на обществените поръчки за строителни дейности;Обособена позиция 3: Подкрепа при контрола на обществените поръчки за интелектуални услуги;Обособена позиция 4: Подкрепа при контрола на обществените поръчки за ИТК оборудване и/или софтуер;Обособена позиция 5: Подкрепа при създаването на централизирани органи по обществените поръчки (CPB);Обособена позиция 6: Помощ за екипа на ЕЦБ за консултантска подкрепа за проекти (PAS) при управлението на проекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
79400000
Важни събития
27/12/2019 00:00
10/02/2020 23:59
16/02/2020 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Подкрепа за цялостното управление на проекта Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2 Подкрепа при контрола на обществените поръчки за строителни дейности Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 3 Подкрепа при контрола на обществените поръчки за интелектуални услуги Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 4 Подкрепа при контрола на обществените поръчки за ИТК оборудване и/или софтуер Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 5 Подкрепа при създаването на централизирани органи по обществените поръчки (CPB) Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 6 Помощ за екипа на ЕЦБ за консултантска подкрепа за проекти (PAS) при управлението на проекта Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 249-617256 Обявление за поръчка 27/12/2019 00:00